De leverer topplederprogrammet

Oslo kommune gjennomfører i disse dager et unikt utviklingsprogram: Alle toppledergrupper får tilbud om å utvikle ledergruppen som arena for verdiskaping. Oppdraget leveres av UKE.

– Byrådets føring er at vi skal redusere bruken av eksterne konsulenter. Så vi har hentet de beste innen hvert fagområde til eget hus.

Birgit Aakre, avdelingsdirektør Konserntjenester – organisasjon og ledelse

Foran 300 av kommunens toppledere presenterte byrådslederen, Janne Corneliussen fra BLK, Birgit Aakre fra UKE og ikke minst ph.d. Henning Bang innholdet i kommunens storsatsing innen organisasjonsutvikling: Tilbud til toppledere og deres ledergrupper.

«Tillit ligger til grunn for byrådets styring av Oslo kommune» slås det fast i byrådserklæringen» og tillitsbasert styring og ledelse er godt forankret i det nye topplederprogrammet. Her handler det om deltakelse, åpenhet, tydelige mål, mindre detaljstyring, effekt og resultater, innbyggerorientering, kommunikasjon og mobilisering av kompetanse.


KUNSTEN Å MØTE KUNDENS BEHOV. Malin Søimer Guttormsen, Anne Sanden, Katja Eggen og Cathrine Greve er blant konsulentene som skal bistå kommunens ledergrupper med forbedringsarbeidet. Bak avdelingsdirektør Birgit Aakre.

 

Hvordan oppnå effekt
Vi må ha forutsetningene på plass, jobbe med de gode prosessene og tydeliggjøre resultatene, var blant budskapene professor Bang presenterte for topplederforsamlingen.

– Vi har allerede mottatt en strøm av henvendelser fra toppledere om at de vil delta, men også fra ledergrupper på lavere nivå som ønsker å gjennomføre tilsvarende ledergruppeprosess. Noen har allerede startet, og konsulentene våre er i gang med programmet basert på Henning Bangs forskningsbaserte tilnærming til ledergruppeutvikling, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre i Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

Kompetanse in house
– Er det ikke ganske kult at kommunen har levert et så stort og prestisjefylt oppdrag ved bruk av intern kompetanse?

– Det er veldig kult, og ikke minst veldig riktig. Vi har forberedt oss på dette oppdraget lenge, og vi har rigget konsulentteamet for leveransen. Vi har ført kontinuerlig dialog med Byrådslederens kontor, både for å bidra i selve utviklingen, og for at tilbudet blir så solid, enhetlig og faglig fundert som mulig, sier Aakre.

Lagbygging
I løpet av denne perioden har avdelingen hennes bedrevet kontinuerlig rekruttering av relevant kompetanse. Det har vært hentet folk fra de store konsulenthusene og store aktører i norsk næringsliv. Nye og eksisterende konsulenter er  fortløpende blitt sertifisert i verktøy for kartlegging av ledergruppers styrker og utfordringer.

– Vi skal ha det beste laget, for vi skal kunne jobbe strategisk og målrettet med ledergruppeutvikling i Oslo kommune. Som internleverandør er vi spesialister på Oslo kommune, og skal drive langsiktig utviklings- og forbedringsarbeid i partnerskap med hver enkelt virksomhet, insisterer Aakre.

Få en fullstendig presentasjon av tilbudet i brosjyren Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune (.pdf)

Se også: