Byggebransjen stempler inn

Oslo kommune har valgt Omega AS som leverandør av kjernesystem for elektroniske mannskapslister på alle kommunale bygg, anlegg og vedlikeholdsoppdrag.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Utgangspunktet er byggherreforskriften. Og byggherren, det er oss. Oslo kommune fører opp skoler, barnehager, boliger og sykehjem for flerfoldige milliarder årlig. Vi utbedrer, reparerer, flikker og oppusser allerede stående bygg.

I henhold til lovverket forplikter vi å kunne gjøre rede for alle håndverkere som er involvert i dette enorme årsverket; dertil kommer den generelle fordringen om å legge til rette for et hvitt, sunt og ordnet arbeidsmarked i et knippe bransjer som ikke utelukkende er preget av lovlighet, forutsigbarhet og fryd.

Kommunalt stemplingsur
Kravet om listeføring er gammelt, og selv ikke ideen om elektroniske mannskapslister er spesielt ny. De fleste store entreprenører har digital registrering som standard på sine anlegg. Dette er mer effektivt og langt tryggere sammenlignet med manuell registrering i støvete bøker, innført av behanskede håndverkerhender av assortert nasjonal opprinnelse.

– Det nye med vårt prosjekt er for det første at kommunen tar eierskap til et system som gir førstehånds tilgang til data fra oppdrag på tvers av virksomhetene i kommunen. Dette gir nye muligheter for kontroll og til å oppdage uønsket adferd hos leverandører. I tillegg innfører vi digital registrering på alle byggeoppdrag; små som store, forteller Kathrine Steen Andersen i Konserninnkjøp.

kathrine_andersen_selma_842
HELE OSLO STEMPLER.
Adgangskontroll er en selvfølgelighet på mange arbeidsplasser, men hittil har Oslo kommune ikke hatt sitt eget system for eksterne leverandører. Kathrine Steen Andersen i Konserninnkjøp demonstrerer det grunnleggende prinsippet. 

Store data
Hun leder implementeringen av det ganske så omfattende prosjektet. Som altså skal gi registrering av alle byggearbeidere i hele Oslo kommune, krysset mot informasjon fra eksempelvis Arbeidstilsynet, som utsteder alle landets HMS-kort; samt data fra entreprenørene, underleverandører inkludert.

– Det spennende med innføringen av et kommunalt system for elektroniske mannskapslister er potensialet. Vi effektiviserer og kvalitetssikrer selve registreringen, men det er når denne informasjonen kan analyseres og sammenstilles med data fra våre egne byggeplasskontroller og informasjon vi henter fra samarbeidet med Skatt øst at innsatsen vår virkelig får muskler, sier Andersen.

Personvernet må sikres
Veien frem til signering med Omega AS som systemleverandør har blant annet vært preget av praktiske og juridiske avstemminger. Datatilsynet er én som har bidratt med gode innspill i prosessen med å hjemle den nye ordningen.

– Det har vært verdifullt å avklare at kommunen ikke har andre interesser enn de statlige etater og tilsyn. Vi ønsker mer effektiv kontroll, men ikke å krenke personvernet eller leverandørenes suverenitet, sier Andersen.

Kort og GPS
Utover høsten jobbes det tett med de kommunale byggforetakene og Omega AS for å utvikle kjernesystemet.

– Fra februar til mai skal vi teste systemet ved datainnhenting fra eksisterende byggeplasser og ved å utplassere lesere på skoler. For fremtiden ser vi at en kombinasjon av utplasserte kortlesere og en mobil-app vil gi kommunen oversikt på mindre anleggsplasser og på kortere vedlikeholdsoppdrag, sier Andersen.

Om leverandøren
Omega AS

Se også:
Setter nye krav (Dagsavisen, 10.2.2015)
Kan redusere arbeidslivskriminalitet (11.2.2015)