Bli vår kollega!

Juridisk seksjon i Konserninnkjøp lyser ut stilling som anskaffelsesjurist med kapasitet til å «tenke utenfor boksen».

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Stillingsannonsen finner du her

Rådgivning, veiledning, saksbehandling og kvalitetssikring, står det i utlysningsteksten. Man skal være erfaren, nytenkende og innovativ, og altså jurist. Hva innebærer dette for oss som eventuelt overveier å søke stillingen?


UT AV BOKSEN. Seksjonsleder Gro Bergeius Andersen, her omringet av Mari Rund Kværnhaug, Trine Amundsen, Lars Øyvind Aasgaard og Synne Hustad Wold,  vil ha flere kollegaer. Kathinka Bull-Engelstad og Benedikte Slørdahl Skjærpe var ikke til stede da bildet ble tatt. 

– En dyktig anskaffelsesjurist
Finnes det en drømmekandidat eller skjulte spesifikasjoner som ikke står i selve utlysningen?

– Vi har jo forsøkt å beskrive det vi er ute etter i annonseteksten. Så mellom linjene der skulle jeg tro du finner drømmekandidaten vår. Vi er rett og slett ute etter en meget dyktig anskaffelsesjurist, sier leder av juridisk seksjon Gro Bergeius Andersen i Konserninnkjøp.

Allsidige arbeidsoppgaver
Medarbeiderne i juridisk seksjon arbeider tett med de øvrige seksjonene i Konserninnkjøp med styringen av kommunens felles anskaffelser og samkjøpsavtaler.

– Vi har ansvaret for oppfølgingen av KOFA-saker for kommunens virksomheter, og gir støtte til et bredt utvalg av prosjekter og programmer. Fra de siste månedene tør nevnes IPVPN, Workplace-anskaffelsen, systemdriftsavtalen, eArkiv og tjenesteutviklingsavtalen, sier Andersen.

Fremtidens anskaffelser
Hun forespeiler at både endringer i anskaffelsesregelverket og digitaliseringen av Oslo kommune vil innebære spennende utfordringer de neste årene.

– Å jobbe hos oss er kort og godt å være del av fremtidens anskaffelser. Jeg synes vi burde vektlegge det gode arbeidsmiljøet når vi reklamerer for stillingsutlysningen også. Konserninnkjøp er et sted hvor folk jobber godt og ler mye, sier Andersen.