Bli med og leane kommunen

Meld deg på Lean sertifiseringskurs og hjelp virksomheten din til å bli bedre på kontinuerlig forbedringer av prosesser, ledelse og kultur. Er du allerede Lean-navigatør, sier du?

Som mange vet, Lean er en produksjonsmetodikk fra bilindustrien. Lesere som er ukjent med metodikken tør oppfordres til å google: Poenget i denne sammenhengen er at prinsippene som først ble utviklet ved Massachusetts Institute of Technology basert på erfaringer fra produksjonslinjene i Toyota-fabrikken senere har spredt seg til mange typer servicebedrifter, tjenesteytere og offentlig forvaltning.

Tilfredshet og kvalitet
Ikke all Lean-metodikk er helt lik, men noe er felles. Ved å arbeide med kontinuerlig forbedring, basert på erfaringer fra «gulvet», kan man redusere tidsbruk, bedre medarbeidertilfredshet, øke leveransekvaliteten og få mer tilfredse kunder. Eller innbyggere, i vårt tilfelle.

Lean-opplæring har vært gitt i flere år allerede, mange av våre virksomheter har gode erfaringer med Oslo kommunes versjon av metodikken.

Nytt sertifiseringskurs …
13. oktober starter en ny opplæringsoffensiv. Da starter nemlig første samling i denne høstens sertifiseringsprogram for Lean-navigatører. Påmeldingen er i full gang, men du må på forhånd avklare dine forbedringsområder med nærmeste leder.

… med bruk av interne ressurser
Vel så spennende er mulighetene for deg som allerede er sertifisert Lean-navigatør. For å sikre kompetanseoverføring og kvalitet, har du nemlig anledning til å delta i planlegging, gjennomføring og oppfølging av deltakere på det nye programmet.

Det legges opp til to interne navigatører på hvert kurs. Disse velges ut i samråd med oppdragsgiver. Kandidater må kunne vise til resultater fra forbedringsarbeid i egen virksomhet.

Er du interessert i å delta, kontakt fagsjef Liv Stien Ulvmoen i HR Konsern.