Bli kjent med KS Læring

På HR-forum 28. februar får vi en presentasjon av KS Læring: En digital læringsplattform for utvikling og kompetansedeling blant landets kommuner og fylkeskommuner.

KS Læring er spesialtilpasset for å bli kommunenes foretrukne løsning for kunnskapsdeling og kompetanseheving.

E-læring og klasseromskurs
Alle norske kommuner har tilgang og tilbys eget område på løsningen. I tillegg kan en benytte felles kurs som andre har laget. Løsningen dekker både e-læring og påmelding til klasseromskurs, og all kursfullføring logges slik at kommunenes ledere får full oversikt over egne medarbeidere.

Det ligger mange nettbaserte kurs på KS Læring i dag: Legemiddelhåndtering, utdanningsledelse, velferdsteknologi, klarspråk, geodata og opplæring i strategisk kompetanseledelse er bare noen.

Enkel tilgang
Personlig innlogging gjøres via MinID/BankID. Dette er samme innloggingsmetode som Altinn, Skatteetaten, Norge.no og andre offentlige registre benytter. Det nye for oss i Oslo kommune er at vi i løpet av kort tid vil få tilgang til kursene via kompetansemodulen. Gjennomførte kurs føres automatisk tilbake til egen CV.

HR-forum 28. februar vil også se eksempler på hvordan Trondheim kommune og Bærum kommune har tatt i bruk nye muligheter i kompetansemodulen og KS Læring.

De nye mulighetene må pilottestes, og UKE vil orientere om hvilke muligheter virksomhetene har for å delta i ulike prosjekter.