Bistår med de STORE spørsmålene

UKE har etablert et eget analyseteam som skal hjelpe fagmiljøene med å håndtere superstore data på en måte man kan bli klok på.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Å analysere betyr å undersøke noe ved å bryte det opp. De fleste vitenskapsdisiplinene opererer med et slags analysebegrep, rett og slett fordi svært lite i verden kan redegjøres skikkelig for uten å studere enkeltdelene. Vi kjenner igjen den analytiske logikk i munnhellet om hvordan elefant skal spises: Én bit av gangen.


«READING THE MATRIX». Emil Nygaard Nilsen, Conni Nielsen og Martin Nesse Bergsholm finner svar der andre bare ser data. 

Alt kan analyseres
Så hva betyr dette for UKE og Oslo kommune? Vel, som kommunens interne tjenesteleverandør, med både utvikling av nye tjenester, forvaltning av eksisterende og saneringer på dagsorden, er det mye å ta tak i. Et godt analysegrunnlag er ikke å forakte.

Emil Nygaard Nilsen, Conni Nielsen og Martin Nesse Bergsholm utgjør det som foreløpig kalles Seksjon for analyse. For øyeblikket er de blant annet dypt nede i dataene hentet fra kommunens leverandøroppfølgingssystem HMSREG, for å få nye ideer til funksjonalitet.

– HMSREG håndterer inn- og utregistreringer fra alle arbeidere i alle kommunens leverandører innen anleggs- og håndverksoppdrag. Hvert adgangskort har mye informasjon om håndverkeren, leverandøren og prosjektet han jobber på, forteller Martin Nesse Bergsholm.

Samle inn, bryt ned, sett i hop
Slik informasjon rommer enorme mengder kunnskap om Oslo kommune som oppdragsgiver, tilstanden til bygg- og anleggsbransjen i hovedstadsregionen, transportvaner og -behov og status for enkeltdeler av Oslomodellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv. Men som med elefanten i eksempelet over: Informasjonen må oppdeles, analyseres, først.

– Med så mange daglige registreringer og så mange variabler, sier det seg selv at det fort dreier seg om ganske mange datalinjer. Vi bruker Excel eller aller helst programmeringsspråket Python for å håndtere det hele. Avhengig av hvordan dataene brytes ned, kan man deretter finne sammenhenger som man ellers ikke ville ha sett, for så å gjøre prediksjoner, sier Emil Nygaard Nilsen.

Systemanalyse
Det samme gjelder for et annet emne de nyansatte analytikerne har kastet seg over med yottabytes av tabeller, grafer og sammenstilte rådata: Prosjektet for systemkonsolidering i Oslo kommunes virksomheter i regi av UKE.

– Selve kartleggingen er krevende nok, men det er i bearbeidelsen av de innsamlede dataene at vi bidrar mest. For å finne den mest hensiktsmessige nøkkelen for effektivisering og eventuell sanering, deles «elefanten» inn i ulike kategorier. Med utgangspunkt i disse, utvikler vi hypoteser som deretter blir til prosjektforslag, sier Conni Nielsen.

Rykker ut ved behov
Metodene som utvikles er ulike og tilpasset oppdraget. Og denne sprenglærde gjengen har større verktøykasse enn de fleste. De skulle kunne brukes til det meste der man trenger kvalifisert beslutningsstøtte.

Nielsen er prosessekspert med utdannelse innen informatikk/systemutvikling fra Universitetet i Oslo, og fartstid fra IT-bransjen. Emil Nilsen er sivilingeniør med utdannelse innen teknisk fysikk og mange års erfaring fra analyser av seismikkdata i oljebransjen. Martin Nesse er en ivrig og skoleflink junior med NHH-master i statistikk og økonometri innen økonomiadministrasjon.

– Det er meningen at vi skal kunne brukes i oppdrag for andre virksomheter også. Dette bestilles i så fall etter avtale med kundeansvarlig i KKO, erklærer Nielsen.