Forfatterarkiv: Svein Jørgen Kjenner Johansen

Hvordan er det å jobbe i UKE?

Førstkommende onsdag kommer arbeidsmiljøundersøkelsen 2020, et viktig målepunkt for det faglige og sosiale forbedringsarbeidet i etaten.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Dette er undersøkelsen som i fjor ble gjennomført under navnet digital vernerunde. Hovedfunnene viste at UKE-ansatte i stor grad trives på jobb, har tillit til lederen sin, og vet hvordan man skal håndtere eventuelle utfordringer i hverdagen, men noe uklarheter rundt rollebeskrivelsene. Mange rapporterte også om en krevende arbeidsmengde.

– Det blir spennende å se hvordan disse og andre tendenser har utviklet seg i løpet av det siste året. Flere av lederne har gjort en imponerende innsats med å bearbeide resultatene fra sin enhet, sier Lene Moum i HR og etatskommunikasjon.

Arbeidsmiljøundersøkelsen erstatter altså fysisk vernerunde i UKE. VIKTIG: Hvis du opplever at det er forhold som er viktig for ditt arbeidsmiljø og som ikke er tema i undersøkelsen, så kan du ta kontakt med hovedverneombud eller HR.

ARBEIDSMILJØARBEIDERE. Adrian Bracht og Lene Moum i HR og etatskommunikasjon håper på høy svarprosent i årets medarbeidertilfredshetsundersøkelse.

Oppdatert utgave
I samarbeid med fagforeningene er det lagt til noen få spørsmål fra fjorårets undersøkelse. Noe er presiseringer vedrørende arbeidsmengde, autonomi og konflikthåndtering, for at organisasjonen skal kunne arbeide mer målrettet med det videre forbedringsarbeidet.

– I tillegg har vi tilføyd en ny del hvor vi spør hvordan folk opplever effektene av omorganiseringen i 2018. Spørsmålene går konkret på de forretningsmessige målene vi har satt oss, og den generelle opplevelsen av UKE som arbeidsplass i etterkant av prosessen. Dette vil behandles selvstendig, men det blir likevel spennende å lese resultatene herfra opp mot hoveddelen av undersøkelsen, sier kollega Adrian Bracht.

– Årets undersøkelse har derfor litt flere spørsmål enn sist, men det tar ikke mer enn ti minutter å svare, sier Moum.

Alle svarer
– Hva med de som var helt nye eller ikke jobbet i UKE 1. juni 2018, skal de også besvare?

– Ja, spørsmålene er utformet slik at alle kan besvare. Det er viktig å huske at enhver undersøkelse av denne typen er en her-og-nå-måling. Selv om vi spør i lys av noe som har skjedd tidligere, er vi alltid ute etter ditt inntrykk her og nå, sier Bracht.

Videre oppfølging
– Så titusenkronersspørsmålet: Hva skjer med svarene mine når jeg har gjennomført?

– Vi har presentert undersøkelsen for etatsledelsen, som har det formelle ansvaret for den videre bearbeidelsen. Seksjons- og avdelingsledere vil motta en informasjonspakke som veileder dem i hvordan arbeidsmiljøundersøkelsen skal brukes videre. Vi leverer resultatrapport til ledere for team og seksjoner av en viss størrelse. Noe oppfølging vil gjøres på avdelingsnivå, annet lenger «ned». Dette vil i stor grad bestemmes av avdelingsledergruppene, sier Moum.

– Til slutt; kan man spørre underveis om man er i tvil om hvordan enkeltspørsmål skal besvares?

– Ja, gjør gjerne det. Man kan bruke UKEs HR-gruppe på Workplace, eller bare komme innom oss i femte etasje, sier Moum.

Svarfrist er 6. mars 2020.

Det blir mer om arbeidsmiljøundersøkelsen på Midt i UKE onsdag.

Se også:
Arbeidsmiljø i UKE (29.3.2019)
10-FAKTOR kommer i dag (21.10.2018)

Forsterker lønns- og regnskapstjenesten

Torill Ovlien trådte ved årsskiftet inn i ny rolle som strategisk rådgiver for lønn og regnskap. UKE styrker dermed utviklingen av tjenesteområdene og evnen til å drive disse fremover.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

– Den nye rollen er tredelt. I tillegg til å være rådgiver for den strategiske utviklingen av området i UKE, innebærer den også faglig salgsstøtte overfor virksomhetene. Torill vil blant annet fungere som et bindeledd mellom lønns- og regnskapstjenestene og salgs- og tjenesteutviklingsmiljøene her i UKE, sier Jon Øgar. Han overtar midlertidig stillingen som seksjonsleder for Leveranse lønns- og regnskapstjenester (LRT).

VAKTSKIFTE. Jon Øgar trer midlertidig inn som seksjonsleder i LRT når Torill Ovlien går inn i ny rolle som strategisk rådgiver for lønns- og regnskapstjenesten.

En ny lønns- og regnskapstjeneste
Endringen innebærer en oppgradering av hvordan kundeforholdet blir ivaretatt på lønns- og regnskapstjenesten. I den nye rollen ligger det også viktige oppgaver knyttet til oppdrag fra Byrådsavdeling for finans, og operasjonalisering av strategien for HR- og økonomiområdet i Oslo kommune.

– Dialogen med kundene våre har fortalt oss at vi trenger å bli bedre i kommunikasjonen, særlig når det gjelder det som er fagrelatert. I tillegg får vi signaler om at vi må forberede oss på økt sentralisering. Dette må vi være i stand til å håndtere, sier Øgar.

Automatisering gir økt kvalitet
Oppgavene til den nye rådgiverstillingen lå tidligere hos seksjonsleder, men løftes nå ut til en egen rolle. Det legges derved ny og forsterket energi inn i arbeidet med å utvikle kvaliteten på tjenestene.

– Vi vil at kundene skal oppleve at tjenesten avhjelper dem i hverdagen. Da må vi jobbe med tjenestereisen for å effektivisere og eventuelt digitalisere prosessene på riktig sted. Fakturabehandling er et godt eksempel på en prosess hvor kunstig intelligens og RPA vil kunne redusere antall kontrollpunkter, og dermed øke tjenestekvalitet og redusere kostnad, sier Ovlien.

Ny leder i vikariat
Jon Øgar, til daglig direktør for porteføljestyring i UKE, trer altså midlertidig inn som seksjonsleder i LRT. Stillingen utlyses i mars, og avdelingsdirektør Henriette Solberg sier hun regner med å ha en ny seksjonsleder på plass senest i løpet av sommerferien.

Superkjapp småtteri-shop

Kommunens nye samkjøpsavtale for kontorrekvisita gir oss enda et priskutt – og en nettbutikk laget for enkel handel og fullstendig oversikt.

Se avtalen her

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Avtaleforvalter Kamilla Marie Krogsrud i UKE Konsernservice peker, taster, forklarer og oppsnakker. Oslo kommune har igjen valgt Lyreco som fellesleverandør av kontorrekvisita, kopipapir og skolemateriell, og vi kontorrotter kan glede oss over binders, tusj og bordkalendere til minipris.

Snasen innkjøpsstyring
Hurtiginnføringen i leverandørens nettbutikk er det ikke vanskelig å imponeres over – skjønt, det hele ser ut til å funke slik de fleste av oss er vant til at en slik handelsplass skal fungere. Passe enkelt, passe oversiktlig, passe lekkert, men uten å bli tacky.

– Med denne avtalen får vi en brukervennlig nettbutikk med tilpasningsmuligheter og mange nyttige funksjoner. Effektiv sortering, god produktsammenligning og full tilgang til alle pakksedler er noe av grunnen til at de skåret så godt på kvalitet. Det er mulig å styre sortimentet i nettbutikken helt ned på produktnivå, sier Krogsrud.

MERKER FORSKJELL. Med kommunens nye samkjøpsavtale har Kamilla Marie Krogsrud i Konsernservice tilgang på markeringstusj i fine farger.

Småhandel må samles
Enkelt nok til at enhver kan forstå det, men med nerdefunksjoner til den avanserte bruker, med andre ord. Og ikke bare det: Den valgte leverandøren var også klart billigst. Ikke verst i en konkurransesituasjon der vi allerede i forrige avtaleperiode hadde gjort et dramatisk reduksjon fra markedspris.

– For å få maksimalt ut av de gode prisene, må vi imidlertid planlegge godt. Av miljøhensyn har vi lagt opp til både et hasteordregebyr og småordretillegg. Det er et selvstendig og viktig poeng at vi reduserer transportbehovet til kommunens virksomheter, sier Krogsrud.

Hjelpes over på nullutslipp
Leverandøren er ISO 9001- og 14001-miljøsertifisert, og garanterer at kontraktens miljøkrav oppfylles i hele kontraktsperioden. Etter en kort implementeringsperiode skal alle leveranser skje med nullutslipps- eller biogassteknologi.

– Lyreco hadde ikke en fullstendig park av nullutslippsbiler, men vi synes det er positivt å være med på å hjelpe dem over på «den helgrønne siden», sier Krogsrud.

Det er imidlertid ikke noen grå leverandør vi snakker om. Lyreco har medlemskap i Svanen, Nettverk for miljømerket innkjøp og Grønt Punkt. Mange av produktene har miljømerkegodkjenninger, og disse er merket i nettbutikk og prisliste. Dermed er det i stor grad opp til oss forbrukere å velge grønt og godt når det er snakk om kontorrekvisita.

God nok for hovedstaden?
Helt overlatt til vår egen vurderingsevne er vi ikke: Lyrecos nettsider har egen funksjon for å innkjøpe klima- og miljøvennlig.

– Alt i alt er vi superfornøyd med den nye avtalen vår. Nå er det viktig at innkjøpere og behovshavere i kommunen gir oss tilbakemelding på om den nye avtalen fungerer. Bruk gjerne Workplace eller kontakt meg direkte, sier Krogsrud.

Se også:
Ny avtale på kontorrekvisita (11.9.2015)
Priskutt på kontorrekvisita (27.10.2015)

Åpner etaten på gløtt

UKE har startet postlistepublisering på eInnsyn, et skritt på veien mot en åpnere, sikrere og mer sømløs innbyggerdialog.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Her kan du søke

Oslo kommune fastslår i sin kommunikasjonsstrategi at vi skal kommunisere «helhetlig, åpent og profesjonelt» med både innbyggere, oss selv og andre.

Som jo er et prisverdig ideal, men også et som tør kreve ivrig og konsentrert innsats, kombinert med en viss risiko for tramp i klaveret.

Skapt for å deles
Ikke rent lite av informasjonen som forvaltes av kommunens virksomheter er beheftet med klausuler som avgrenser eventuell spredning. Noe som ofte gjør at byråkrater flest tenderer mot skjulemodus snarere enn åpenhet, en tendens som også gjelder når det ikke er tvil om at informasjonsfrihet skal gjelde.

Løsningen i en slik situasjon er god systemstøtte. Og det er nettopp hva Utviklings- og kompetanseetaten har i ACOS Websak og eInnsyn.

Websak er som kjent sak og arkivsystemet vårt; her behandler og prosesserer kommunens saksbehandlere sine saker, og sender dem i såkalt flyt opp, ned og på tvers av vertikalene. Her klargjøres også hvert dokument til et eventuelt etterliv i deloffentligheten. Saksbehandler bruker Websak til å kode hvert dokument med ulike metaegenskaper som påvirker blant annet offentlig synlighet.

eINNSIKT. Arkivleder Laila Rossebø og tjenesteforvalter Erik Aarsand inviterer alle til å «spionere» på Utviklings- og kompetanseetaten.

Et apparat for åpenhet
eInnsyn kan regnes som en add-on til et slikt grensesnitt. Som navnet antyder, digitaliserer den innsyn og åpenhet, ved at den enkelte saksbehanders ferdigbehandlede dokumenter gjøres søkbare på internett etter utkvittering og eventuell skjermingskoding.

– Det er to forbehold til dette i UKEs tidligversjon av eInnsyn. I denne omgang skal vi ikke ha fulltekstpublisering. Det vil si at dokumentene ikke publiseres i sin helhet, kun informasjon av typen tittel, dato, avsender og mottaker. Vi har også en fem dagers forsinkelse før Arkivet frigir informasjonen til offentligheten; det er ikke umiddelbart synlig på nett når saksbehandler er ferdig med sin jobb.

Ordene tilhører Erik Aarsand, tjenesteforvalter for eInnsyn i Oslo kommune. Sammen med arkivleder Laila Rossebø har han jobbet for å få på plass denne lille milepælen på UKEs vei mot realisering av kommunikasjonsstrategien.

Ikke råd til personvernbrudd
– Hvorfor klemmer vi ikke til med sanntids fulltekstpublisering fra dag én?

– Det handler bare om prinsippet om å skynde seg langsomt. Selv Websak er ennå relativt ferskt for oss, og selv om eInnsyn er et strålende verktøy for effektiv informasjonsdeling, krever det en stø hånd og noe øvelse fra alle oss som behandler data. Og gjennom UKE flyter det mye data, sier Rossebø.

Alle vinner
«Krabbestadiet» innebærer også at etaten kun publiserer metadata for inn- og utgående post, ikke intern informasjonsutveksling. Aarsand og Rossebø vil imidlertid ikke underspille viktigheten av at UKE nå er i gang med eInnsyn-publisering.

– Det er en gladnyhet for åpenhet og informasjonsforvaltning i kommunen. Det vi holder på med her i huset er i en viss forstand alles business. Det skal være lett å sette seg inn i hva som foregår i kommunen. Vi har et ansvar for å hjelpe både innbyggere og pressen med å gå oss etter i sømmene; med alle betingelser om skjerming, personvern og informasjonssikkerhet, sier Aarsand.

– Dermed kan vi vente oss en økning i antall innsynsforespørsler?

– Det må vi regne med. Men når vi etter hvert kommer i gang med fulltekstpublisering, forhåpentligvis i løpet av 2020, vil presset trolig minke. Når dokumentene er tilgjengelige for allmennheten i fulltekst, vil vi både spare tid på å behandle innsynsbegjæringer og tilby en bedre tjeneste for brukerne, sier Aarsand.

Sjekk ut eInnsyn på Workplace

eInnsyn på nynorsk (Difi)

Kartologiserer Oslo kommune

«Kartoteket» er navnet på kommunens nye oversikt over systemer, domener, avtaler, behandlinger og de ansvarlige i roller knyttet til hvert system.

Svein Jørgen Kjenner Johansen

Vi hadde en gang noe som kaltes «systemoversikten». Som navnet tilsa, kunne en her slå opp i (nesten) alle kommunens systemer; Aquis, ACOS, Doculive, Dagny og alle de andre. Og det var stort sett det.

Kartoteket, Oslo kommunes nye system- og behandlingsoversikt, tilbyr noe mer.

KARTOGRAFER. Hvem skulle tro at en så blid gjeng jobber med system- og behandlingsoversikt? Med klokka: Conni Nielsen, Anja Birkeland, André Nordbø, Geir Henning Sunde og Ole Hogne Håkstad fra UKE. I blå skjorte: Systemeier Thomas Julius Rigvår, Byrådsavdeling for finans.

Sitt ansvar bevisst
Ikke bare kan du slå opp alle virksomheter, med oversikt over TBF, direktør eller daglig leder, antall ansatte, IKT-hovedkontakt og tilknyttede systemer, her finner du også – ja, det er for lite plass til å oppsummere alt her. Heldigvis er grensesnittet såpass vennlig at enhver kommunalbyråkrat med en musepeker vil være i stand til å orientere seg ganske raskt.

– Vårt utgangspunkt var at Kartoteket måtte være brukervennlig fra et informasjonssikkerhetsperspektiv. En systemeier har et ganske bredt ansvar for dataene som forvaltes, ikke minst med hensyn til personvern. Kartoteket gir oss anledning til å få «vite hva kommunen vet», såfremt den enkelte enhet er seg sitt ansvar bevisst, sier seksjonsleder i UKE Informasjonsforvaltning, informasjonssikkerhet og analyse, Conni Nielsen.

Fylles desentralt
Hun bråskryter av Bymiljøetaten, som er blant virksomhetene som har kommet lengst med oppdateringen av egne systemer i Kartoteket. (Men verken Boligbygg, Barne- og familieetaten, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid og Helseetaten er veldig mye snauere). Redigeringstilgang i Kartoteket gis med utgangspunkt i PRK-ident, altså at vi logger inn ved hjelp av samme brukernavn og passord som vi benytter på jobb hver morgen.

– Etableringen av Kartoteket er et viktig skritt for å få høyere kvalitet og bedre oversikt over behandlingen av personopplysninger, samt oversikt over hvilke systemer disse behandles i. Den store fordelen er at de som har ansvar for behandling av personopplysninger eller systemer selv kan oppdatere informasjonen. Gjennom informasjonsdeling blir det enklere å etterleve personvern- og informasjonssikkerhetsregelverket, sier Thomas Julius Rigvår i Byrådsavdeling for finans.

GDPR og DPIA
At verden stadig blir mindre og data har en tendens til å fly langt og bredt i en globalisert og digital informasjonsøkonomi, ligger som en klam forutsetning rundt den vennlige gjengens presentasjon av katalog-nyvinningen.

– Det vi i stor grad snakker om her, er dokumentasjon for ivaretagelse av ansvar. Vi har om lag 800 ulike systemer her i kommunen, og de har alle brannmuråpninger. Blant oppgavene som påhviler de som har ansvar for ett eller flere av disse systemene, er gjennomføring av personvernkonsekvensutredning, forkortet DPIA. Dette er en plikt etter det nye personvernregelverket som ikke alle er klar over, men med åpenbar risiko for Oslo kommune hvis det ikke følges, sier Nielsen.

Kartoteket gir også oversikt over dokumentasjon for behandlingsprotokoll og opplysninger om hvor risikovurderinger og oppbevares.

Var jeg deg, ville jeg ha sjekket den ut

Ekstrakikk på etikkverktøyet

Oslo kommune har nylig oppdatert etikkverktøyet på intranett med fire nye dilemmaer. – Avdelinger som ønsker å trene på etikk har dermed om lag 30 øvelser å velge blant, sier Hege Olstad og Rachel Dahlby Løkka.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Etiske dilemma, intranett

Så trenger man selvsagt ikke tenke at Oslo kommune er spesielt utsatt eller dårlig utstyrt når det gjelder etisk refleksjon. Og muligens gjør det faktum at vi jobber i Oslo kommune oss mer oppmerksomme på andres omtale.

Tingen med offentlig forvaltning …
Men et blikk på de siste årenes presseklipp gir en trolig ikke inntrykk av at Oslo kommune er spesielt mye mer etisk anlagt enn andre.

Kanskje er pressen ute etter oss. Eller vi har vært uheldige. Eller prognosen over er feil, Oslo kommune har slett ikke noen spesielt stor grunn til å drive etisk refleksjonstrening. Uansett vet de fleste av oss at det offentlige ansvaret vi har påtatt oss som forvalter av kollektive verdier sjelden er sterkere enn det svakeste ledd. For at Oslo kommune skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt, må alle ledere og medarbeidere ha en viss etisk kompetanse.

MONA LISA-SMIL. Hege Olstad og Rachel Dahlby Løkka i UKE Virksomhetsdialog har lite å skjule, men desto mer å vise fram. – Kommunens etikkøvelser kan gjøres av alle, forsikrer de.

Pent forankret
Dertil er det at UKE, via byrådsavdelingens tildelingsbrev, har videreutviklet etikksidene på intranett – og opplæringsverktøyet på KS Læring – med fire nye treningsscenarier. I fjor kom også tre nye.

– De nye dilemmaene er utviklet i samarbeid med Byrådsavdeling for finans og Byrådslederens kontor, og vi har også nytt godt av dialog med Internrevisjonen. Det er viktig at øvelsene både treffer godt hos folk og holder vann faglig, forteller Hege Olstad i UKE Virksomhetsdialog.

Osloprofilerte dilemmaer
Tema for de fire øvelsene er bruk av felles midler, snoking, åpenhet og habilitet. Hver av de fire dilemmaene er beskrevet og illustrert, og skjerpes resten av øvelsen med innføring av nye faktorer, eller innsnevring av de opprinnelige forutsetningene.

– Jeg har valgt et minimalistisk retro-uttrykk på hver av illustrasjonene, for gi dem varighet og allmenn appell. Så er de selvsagt også utformet i tråd med ny grafisk profil. Jeg håper virkelig at de nye øvelsene vil finne et publikum over hele kommunen, sier grafisk designer Rachel Dahlby Løkka i UKE Virksomhetsdialog.

Mer å hente på intranett
Oppgavene egner seg til bruk på virksomhetssamlinger eller avdelingsmøter, men kan også tas i bruk på egen hånd.

– Det er viktig for oss å understreke at etikkverktøyet ikke er en erstatning for å sette seg inn i kommunens etiske regler, som også ligger på intranett. Her finner du også rutine for varsling og kommunens rundskriv om ansattes ytringsfrihet, sier Olstad.

– Enn om din avdeling ikke føler seg så etisk, men gjerne vil ha bistand til å bedrive litt øving og opplæring?

– Da vil jeg foreslå å ta kontakt med UKEs konsulentteam, som gjerne tar jobben med å hjelpe dere på vei, sier Olstad.

Prosjekteier, ei ditt prosjekt

Vi har prosjektportalen, prosjektstyring, prosjektmetodikk og et korps av ivrige prosjektledere her i kommunen. Men har vi nok bevissthet blant de av oss som står på eiersiden?

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

«Nja …» er svaret hos seksjonsleder Marit Kristine Erlandsen hos Program og prosjekt i UKE Tjenesteutvikling.

Tverrfaglig oppfølging
Sammen med controller Kai Vegar Johansen og direktør for porteføljestyring Jon Øgar har hun tatt en gjennomgang av rapportene fra UKEs prosjektledere.

– Vi møtes månedlig for å kvalitetssikre prosjektstyringen og følge opp de ukentlige fellesmøtene med etatens prosjektledere. Og ett motiv ser ut til å gå igjen i mange tilfeller: Eier gir prosjektene sine for lite oppmerksomhet, sier Erlandsen.

PROSJEKTSTYRINGENS TRIUMVIRAT. Marit Kristine Erlandsen, Kai Vegar Johansen og Jon Øgar er styringstrioen som sørger for at UKEs prosjekter er lødig forvaltet.

Ansvaret sklir
UKE følger kommunens prosjektmetodikk tilpasset Difis prosjektveiviser. Prosjekteiers rolle er dermed likefrem definert som ansvarlig for prosjektets effektmål, herunder langsiktig gevinstrealisering.

– Det føles som jeg snakker i litt store bokstaver nå, for selvsagt er prosjekteiere flest fullt bevisst på eget ansvar og suksessfaktorene for et profesjonell gjennomføring. Samtidig vet vi alle hvordan det føles å gå med en fullstappet kalender. Siden prosjektleder er arbeidskraft til leie, og prosjekteiere flest er ledere, vil sistnevnte ofte ikke motstå fristelsen å overlate mer ansvar til prosjektleder, spekulerer Erlandsen.

… og fremdriften lider
Ettersom prosjekteier er linjeledelsens representant i prosjektet, er han eller hun blant annet ansvarlig for å godkjenne faseoverganger og at det hele gjennomføres i tråd med virksomhetens rammer. Prosjektleder er på sin side en slags daglig leder med ansvar for resultatmål knyttet til kvalitet, tid og kostnad.

– Det sier seg selv at det er viktig at man stokker beina riktig her. Et prosjekt uten en tydelig beslutningstaker får ikke fremdrift. En prosjektleder skal være en hjelpende hånd, og må ikke ses på som en outsourcing av ansvar uten mandat, sier Erlandsen.

Følg med på utviklingen av beste praksis innen prosjektstyring på Workplace

Mer fleksibelt med Marvin

UKE Plattform og systemutvikling presenterer kommunens Kubernetes-baserte kjøremiljø.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

En kan tenke som en vil om IT. Eller gjøre som de fleste av oss – ikke tenke stort på IT i det hele tatt. Samtidig fornemmer en jo at noen må tenke – ellers ville ikke printerne funke, klokka på PC-en være til å stole på, trafikklysene lyse som de skal og satelittene bli hengende på himmelen, hvordan det en gang lar seg gjøre.

Drift, utvikling og dataflyt
Og spør du folk som gjengen bak Oslo kommunes integrasjonsplattform og kjøremiljø (den såkalte ITAS-gjengen), så vil de mene at IT er blodig alvor. Et babylonsk virvar av ulike standarder, tradisjoner og kodespråk. Våger vi steget inn i kommunal IT, økes kompleksiteten ytterligere. Vi forstår hinanden ikke blir prognosen – om vi ikke først bygger et dugelig kjøremiljø hvor et fargerikt IT-fellesskap kan blomstre.

– ITAS, kommunens sentrale integrasjonsplattform og kjøremiljø, består enkelt sagt av et tjenestelag og et plattformlag. Vi etablerer nå et modernisert plattformlag, som vi kaller Marvin. Marvin er laget slik at virksomheter i og utenfor kommunen kan utvikle og kjøre sine digitale løsninger der, forteller seksjonsleder Øystein Haga i Plattform og systemutvikling.

MED HJERTE FOR MARVIN. – Trenger vi mer datakraft en periode, ja så flytter vi komponenter over til skyplattformer som tilbyr slikt: Enkelt og fleksibelt, forsikrer Øystein Haga og resten av ITAS-gjengen.

Morsommere og mer fleksibelt
Et slikt kjøremiljø, hvor digitale løsninger kan utvikles, forvaltes og fremvises, kan være mer eller mindre fleksibelt. Navnet Marvin er basert på en figur i Douglas Adams-romanen Hitchhiker’s guide to the galaxy, som mange utviklere i UKE har et forhold til. Romanens Marvin er meget intelligent, og har “brain the size of a planet”, slik at han kan hjelpe de andre karakterene i sin søken etter egne mål.

Det Kubernetes-baserte, DevOps-kompatible og skyvennlige løsningen som nå etableres, kvalifiserer enkelt til den øvre del av skalaen.

– Jeg sier skyvennlig, for Marvin kan flyttes helt, delvis eller tidvis mellom egne datahaller og offentlige skyleverandører. Dette gir helt nye muligheter med hensyn til fleksibilitet, sikkerhet, effektivitet og automatisering. Vi snakker om enklere og tryggere utvikling, forvaltning og komponentdrift av digitale løsninger, sier Haga.

Sjekk ut Marvin her

Hjelp til å teste
Trygt og enkelt er gode stikkord for oss som ikke sitter med snuten dypt i Folkeregister-integrasjon og komponentdrift til daglig. Men hva innebærer Marvins ankomst for kommunen som kollektiv – utover en forsiktig aksept av påstanden om aksellererende digitaliseringstakt og generell fryd under panseret?

– De fleste medarbeidere vil ikke merke forskjell på eksisterende løsninger, hverken på URL-er eller systemenes oppførsel etter migreringen. Men vi vil forsikre oss om at vi ikke innfører utilsiktede endringer. Derfor tar vi kontakt med fagmiljøene ute hos virksomhetene slik at vi kan få hjelp med verifisering og test før vi setter løsningene i produksjon, sier Haga.

15 prosent ferdigflyttet
Arbeidet med migrering av komponenter til det nye miljøet er påstartet, og vil vare ut 2021.

– De første forespørslene om verifisering og test er allerede sendt ut, og vil håndteres bilateralt i løpet av de neste månedene. Jeg kan jo nevne at 15 prosent av eksisterende komponenter på ITAS allerede er flyttet over på Marvin, og mesteparten vil trolig være flyttet i løpet av neste år, sier Haga.

– Og etter det vil vi alle være digitalisert bort?

– Nja, kanskje det. Men mer sannsynlig er det at tjenesteutviklingen vil bli så bredspektret og spennende at det vil være behov for enda flere av oss, spår seksjonslederen.

HR-systemet oppgraderes

Følg med nå, alle som har lyst på en enklere og mer intuitiv føring av reise-, utleggs- og kredittkortoppgjør.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Informasjonsmøte om reise- og utleggsmodulen tirsdag 3. desember

Du kommer hjem fra seminar, veska full av kvitteringer og huet fullt av glemte minner fra forrige gang det ble gitt innføring i hvordan dette nå var og er.

«Klikk spørring, arbeidsflyt, spørsmålstegn, binders, eksport, hjertesymbol, og så lagre som utkast?» Nei …

– Det som kommer nå er en helt ny reise- og utleggsmodul. Vi har jobbet sammen med leverandøren og en brukergruppe fra kommunens virksomheter for å finne et grensesnitt som er forståelig og ser bra ut. Samtidig har vi oppdatert tekstene til å fungere bedre til brukernes behov, sier HR-systemets tjenesteforvalter Snezana Rabasovic.

TESTING-TESTING. Lars-Christian Andersen og Snezana Rabasovic ser lyst på vinterens oppgradering av HR-systemet. I testmodus sitter (f.v.) Janne Hals, Arne Storheim og Hildegunn Røvik fra UDE; Bente Fløitmoen Larsen og Anita Dyrli fra Bydel Stovner, Jan-Haakon Schultze fra UKE og Unni Vindvik fra UDE; bakerst Mona Selvik fra UKE og Pierre Minutella fra Evry.

Tydelige valg
Hva betyr så dette i praksis? Vel, logikken på siden er gjort om, slik at du fra første øyeblikk velger om registreringen gjelder utlegg, reise, kredittkort – eller flere av gangen. Dermed blir valgene du bes om å gjøre mer logiske, med tydelige alternativer og klart språk. Og alle problemer med opplasting av vedlegg kan vi endelig legge bak oss.

– Det er også gjort en innsats for at det skal bli enklere å finne igjen tidligere registrerte bilag og påbegynte registreringer. Slikt skal du slippe å søke etter. Det er også tydeliggjort hva som kreves av deg som bruker, og om hvorvidt du har fullført og innsendt en registrering, sier løsningsekspert Lars-Christian Andersen.

Kom på informasjonsmøte
Den nye reise- og utleggsmodulen er tilgjengelig fra og med mandag 9. desember. Tilgang til den gamle modulen fjernes torsdag 5. desember kl. 16, og det vil ikke være mulig å registrere utlegg eller reiser i denne perioden.

– Resten av HR-systemet er imidlertid uberørt av dette arbeidet og tilgjengelig som vanlig, forsikrer Rabasovic.

Og mens testerne tester, og vi andre gleder oss til en mer smertefri behandling av reiseregninger, kan vi se frem til et informasjonsmøte om den nye modulen tirsdag 3. desember i Grensesvingen 6.

Kunsten å holde tiden

4. november var representanter fra hele kommunen samlet til workshop i UKE for å avklare egne behov for nytt tids- og timeregistreringssystem. – Vi trenger ikke alle åtte vi har i dag, sier prosjektleder Kristin Brørs.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Om vi ikke var klar over behovet for et pålitelig og felles tids- og timeregistreringssystem i Oslo kommune, så har norske medier elskverdig nok gjort oss oppmerksom på det i løpet av høsten. Antall brudd på arbeidsmiljøloven fremstår astronomiske i den ene virksomheten etter den andre.

Behovsavklaring frem til januar
Oppdraget for anskaffelse av felles tids- og timeregistreringssystem kom imidlertid fra Byrådsavdeling for finans. I tillegg gjorde Finansavisen en sommersak, der UKEs etatsdirektør melder anskaffelse av et robust, enhetlig og pålitelig løsning – og det er dette arbeidet som nå er formelt startet.

– Selve anskaffelsesprosessen er ikke igangsatt, først er det viktig at vi gjør en skikkelig kartlegging av brukerbehov og systemkrav. Og vi har fått svært gode innspill fra brukerreisemetodikken på dagens workshop, sier prosjektleder Kristin Brørs.

MANNSTERKE. Invitasjon til workshop gikk bredt ut, og ga oppmøte fra nesten alle virksomheter. – Det er takknemlig å jobbe i et prosjekt hvor engasjementet er så stort, sier prosjektleder Kristin Brørs.

Må passe overalt
Så skulle man tro at tids- og timeregistrering er relativt enkelt, og det er det kanskje – om man holder turnus utenfor. En slik luksus har ikke prosjektet, hvis oppdrag er å fornye tids- og timeregistreringssystemet for alle dagansatte, med turnus som opsjon. Kommunens GAT-brukerne får dermed muligens fortsette på nåværende system, avhengig av hva markedet leverer.

– Enhver systemoppgradering er potensielt utfordrende, særlig når målbildet er one size fits all. Samtidig må jo systemet vi til slutt velger være kompatibelt med kommunens øvrige systemer, spesielt HR- og økonomisystemet, fortsetter prosjektlederen.

– Kunne utfordringen ha vært løst enkelt ved å bruke HR-systemet til tidsregistrering – eller overført alle på GAT?

– Akkurat hvilke systemer vi ender opp med er det for tidlig å si noe om. Foreløpig er vi i behovsavklaringsfasen. Generelt kan jeg si at vi ser etter hyllevare som er enkelt i bruk, og som likevel har fleksibilitet til å møte behovene til alle kommunens virksomheter, sier Brørs.

Stort potensial
Underveis i seansen fremgår det dessuten at tids- og timeregistrering er mindre tilforlatelig enn man kunne tro. Ulike fraværskoder aktiviserer midler fra ulikt hold, som NAV, arbeidsgiver og i noen tilfeller andre offentlige instanser. Og spøkelset om negativ medieoppmerksomhet lurer bak ethvert system som ikke er enkelt nok til at selv sjefen behersker det.

– Det spennende ved dette prosjektet er jo utsikten til å gjøre tids- og timeregistrering pålitelig og mer smertefritt. Selv jobber jeg i en etat hvor deler av fraværsregistreringen må føres dobbelt, i tids- og HR-systemet. Det blir en enklere hverdag dersom mesteparten av dette digitaliseres. Men det er ingen tvil om at det fortsatt vil stilles høye krav til lederne våre om å følge opp i henhold til arbeidsmiljøloven, Dok 25 og kommunens tariffavtaler, sier Brørs.