Forfatterarkiv: Martine Sletten

Sikker tilgangsstyring i Oslo kommune

UKE etablerer nytt felles tilgangsstyringssystem for Oslo kommune.

Hver og en av oss er avhengig av å få tilgang til de applikasjoner, tjenester og tilhørende data som vi trenger for å kunne gjøre jobben vår. Alle kan ikke ha tilgang til alt, men vi må ha tilgang til det vi trenger. Dette er det tilgangsstyring som skal sørge for.

Dagens løsning for tilgangsstyring (PRK) tilfredsstiller ikke kravene til etterlevelse av lover og regler (eks. GDPR).  Det er også avdekket sikkerhetsutfordringer med PRK i en forstudie som er gjennomført. Dette betyr at tilgangsstyring som i dag gjøres via PRK skal erstattes av en ny løsning.

– Dette vil innebære at vi automatiserer en større del av tiltredelse- og fratredelsesprosessen for ansatte og innleide, sier prosjektleder Hanne Wesselsen.

Automatisk tilgang og økt selvbetjening
I første om gang vil det omfatte automatisk tilgang til basis kontorstøttesystemer som e-post og Officepakke. Du vil også få et selvbetjeningsgrensesnitt der du selv kan spørre om tilgangene du trenger.

– Tilgangsforespørselen vil deretter bli behandlet av de som har myndighet til å godkjenne tilgangen, sier Wesselsen.

Løsningen vil gi både den ansatte og dens leder god oversikt over hvilke tilganger som til enhver tid er gitt.

– Det betyr også at vi får slutt på de kryptiske meldingene fra PRK, fortsetter Wesselsen.

Prosjektet i de ulike fasene
Prosjektet vil utarbeide forvaltning, prosesser, rutiner og ny teknisk løsning for tilgangsstyring. Dette kommer til å berøre og påvirke alle virksomhetene, alle ansatte og innleide.

Hovedformålet er å få på plass en moderne løsning basert på standard programvare som skal levere brukeradministrasjon og tilgangsstyring til applikasjoner og systemer i Oslo kommune ved hjelp av standardiserte og automatiserte prosesser. Prosjektet vil ikke berøre publikumstjenester.

Første fase er å innhente og dokumentere virksomhetenes behov og krav. Dette arbeidet er påbegynt. Prosjektet vil deretter kvalitetssikre kravspesifikasjonen fra forprosjektet, identifisere og anskaffe best egnet produkt i markedet gjennom en ordinær offentlig anskaffelsesprosess. Det forventes at løsning er anskaffet og klar til implementering i løpet av Q3 2020.

Prosjektet er en del av Transformasjonsprogrammet i UKE, og er forankret hos Byrådsavdelingen for Finans (FIN). Det vil også bli finansiert av FIN.