Forfatterarkiv: Benjamin Vorland Andersrød

Gjenbruk og arbeidstrening i ett gjør samarbeidsavtalen komplett

4000 PCER: Siden oppstarten har Oslokollega hentet flere tusen PCer og andre IKT-artikler fra Oslo kommune. (Fra venstre: Prosjektleder Jan Einar Høvik og Avdelingsleder Johnny Kristiansen)

Oslokollega har siden oppstarten hentet flere tusen IKT-artikler årlig fra virksomheter i Oslo kommune. For å takle den kontinuerlige økningen av brukt utstyr som kommer inn, har de nå flyttet inn i nye lokaler.

Av: Benjamin Vorland Andersrød

All virksomhet i de tidligere lokalene på Ulven er lagt ned, og arbeidsoppgavene er delt opp og flyttet til eksisterende lokaler på Lambertseter, samt til nye lokaler på Vollebekk. Flyttingen til det nye, romslige lokalet på Vollebekk har skjedd i løpet av sommeren, og 21. august inviterte Oslokollega til åpen dag.

Mer informasjon om samarbeidsavtalen finner du på felles intranett.

TILFREDS: Avtaleansvarlig Trond Håvard Søreng fortalte om hvilken nytte samarbeidsavtalen med Oslokollega gjør for Oslo kommune.

Vellykket samarbeid
For Oslo kommune har denne samarbeidsavtalen utelukkende hatt positive følger. Avtalen sparer miljøet, bidrar til å få folk ut i arbeid, samtidig som kommunen sparer penger på avhending, sammenlignet med måten det ble løst på før denne avtalen kom på plass.

– Tidligere var avhending av brukt IKT-utstyr noe vi betalte for, og da ble det behandlet som søppel, det ble kastet i store metallkasser og var ødelagt før det ble sendt til gjenvinning, fortalte avtaleansvarlig fra Utviklings- og kompetanseetaten, Trond Håvard Søreng.

– Hva er det som er så bra med denne avtalen?
– Utstyret vi bytter ut er ofte brukbart, så det er bra at det kan brukes igjen. Det er også en bonus at arbeidet blir utført av folk som driver med arbeidstrening. Vi er veldig fornøyd med vårt samarbeid, konkluderer Trond Håvard Søreng.

Kontrollert sletting
Samarbeidsavtalen tar også for seg sikker sletting av innhold på tidligere kommune-PCer, og etter over to års samarbeid, har «slettegjengen» hos Oslokollega rutinene på plass.

– Alle disker går gjennom en prosess der de slettes syv ganger. Fra start til slutt tar en slik prosess omtrent ett døgn. Vi starter opp prosessen når vi kommer på jobb og den går gjennom hele dagen, forteller avdelingsleder Johnny Kristiansen.

DEMONTERT: IKT-utstyr av ymse slag blir demontert og sortert i Oslokollegas nye lokaler på Vollebekk. Her ligger en datamaskin som er plukket fra hverandre.

I tillegg til sletting av innhold på PC-enes interne disker, gir også samarbeidsavtalen kommunen mulighet til å se hva som blir hentet av Oslokollega.

– Utstyret blir registrert i et system som gjør at kommunen har oversikt over hva som er levert inn hos oss, forklarer prosjektleder Jan Einar Høvik.

Om din virksomhet sitter med PCer, tastatur, skjermer eller annet IKT-utstyr som ikke benyttes lenger, er veien til hjelp kort. Fyll ut og send inn dette bestillingsskjemaet, så kommer Oslokollega til dere og henter utstyret kostnadsfritt, uansett kvantum!

Fakta:
– Samarbeidsavtalens formål: Formålet med kontrakten er å sørge for en økt grad av gjenbruk av kommunens IKT, og for de tilfellene der gjenbruk ikke er mulig, sørge for kassering på forsvarlig og miljømessig måte.
– Gjennom avtalen ønsker Oslo kommune dessuten å bidra til oppdrag for Ilas’ arbeidstreningsdeltakere.
– Oslokollega har tatt imot 4000-5000 PCer siden avtalen med Oslo kommune ble inngått.
– Et utvalg av bedrifter som Oslokollega samarbeider med: Norsirk, NAV, Circle K, Scandic, OXLO