Årets undersøkelse presenteres på HR-forum

HR-forum 26. mai er i to deler: På frokostdelen presenteres resultatene fra undersøkelsen «Ny HR-hverdag 2016».

De fullstendige resultatene fra undersøkelsen har sperrefrist inntil HR-forum, men allerede nå kan vi slå fast at bruken av HR-systemet ennå ikke har nådd det ønskede nivå.

– Bruksgraden av selvbetjeningsløsningene har hatt en viss økning fra i fjor, ikke minst på lønnsmodulen, men det går for langsomt. Vi vil gå gjennom resultatene i detalj på HR-forum, og diskutere mulige årsaker til den beskjedne implementeringen, sier Liv Stien Ulvmoen i HR-konsern.

Gevinster å hente
Hun fastholder at gevinsten er betydelig ved digitalisering av HR-prosessene, ikke minst når det gjelder ressursforvaltningsmodulen, som er systemets ansettelsesmodul.

– Det er en klar ambisjon fra kommunens side at HR-systemets funksjonalitet og systemstøtte skal tas i bruk av både ledere og ansatte i virksomhetene, så det er bare å hive seg rundt. Systemet gir mer effektiv rekruttering, bedre oppfølging av sykefravær og skader og rask ajourføring av HR-data, sier Ulvmoen.

Del to med lønnstema
Andre del av HR-forum 26. mai handler om lønn, nærmere bestemt feriepenger og junilønn, samt oppfølging og vedlikehold av feriedagssaldo. Det vil også komme andre nyheter innen lønnsområdet i HR-systemet.

Informasjon og påmelding