Anskaffelseskomité er frivillig

Byrådsavdeling for finans har bestemt at kommunens ordning med bruk av anskaffelseskomité videreføres som en frivillig ordning.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

I henhold til kommunens anskaffelsesregelverk har bruk av anskaffelseskomité til nå vært pålagt for vare-, tjeneste- og bygg og anleggsanskaffelser med en kontraktsverdi over kr 10 millioner kroner. Vi bruker anskaffelseskomité for å gi ekstern kvalitetssikring til viktige anskaffelser og bidra til kompetanseoverføring mellom Oslo kommunes virksomheter.

– Formålet med instituttet står fortsatt, og vi anbefaler gjerne virksomheter å benytte anskaffelseskomité, særlig ved store og komplekse anskaffelser. Det skal også begrunnes i kontraktstrategien når man velger å ikke benytte anskaffelseskomité. Likevel innstilte vi på frivillighet, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

gunnar_wedde_anskomite_1075
REGELENDRING. – Bruk av anskaffelseskomité er ikke lenger pålagt ved store prosjekter, men vi er glade for at mange ser nytten av å bruke hverandre, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

Ulike fagmiljøer
Innstillingen er i tråd med resultatet av en evaluering blant kommunens virksomheter tidligere i år.

– Evalueringen bekreftet det vi vet; det er store forskjeller på anskaffelsesmiljøene i kommunens virksomheter. Noen virksomheter gjennomfører årlig mange anskaffelser og har store innkjøpsmiljøer. For disse vil anskaffelseskomité i mange tilfeller være overflødig som kvalitetssikring, mens mindre virksomheter vil kunne ha større nytte, sier Wedde.

Fint med komité
Han forteller at virksomhetene og medarbeiderne som responderte på spørreundersøkelsen om bruk av anskaffelseskomité ga et overveiende positivt bilde av instituttet.

– Mange peker på at det er tidkrevende og kan være vanskelig å finne personer som er villig til å stille i komiteene. Samtidig sier over halvparten av respondentene med erfaring fra anskaffelseskomité at de har hatt god nytte av dem. Nær 75 prosent av de som har sittet i en komité oppgir at de selv har gitt faglig verdifull bistand, sier Wedde.

Frivillig å stille
En anskaffelseskomité består av minimum tre personer med god anskaffelsesfaglig kompetanse. Disse skal velges fra den til enhver tid gjeldende anskaffelsespool. Komitemedlemmene skal opptre som rådgiver og være en faglig ressurs overfor virksomheten.

Komiteen opprettes samtidig med at arbeidet med konkurransen startes opp, og avholder gjerne tre møter, ved henholdsvis kontraktstrategi, konkurransegrunnlag og evalueringer.

Les mer om anskaffelseskomiteer.