Alle snakker om innovative innkjøp …

… noen gjør noe med det. Renovasjonsetaten halverte kostnadene, reduserte klimapåvirkningen og fikk utviklet splitter ny teknologi i forbindelse med anbudskonkurransen for innsamling av husholdningsavfall.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det sto ikke akkurat skrevet i stjernene at Renovasjonsetatens (REN) kontrakt for innsamling av husholdningsavfall skulle bli en solskinnshistorie. Kun like før ny kontraktsinngåelse ble etaten ferdig med rettsprosessene i kjølvannet av Kofa-klagene fra forrige kontraktsperiode.

– Klager fikk opprinnelig medhold i Kofa, for så å anke seg gjennom hele rettsvesenet. Til slutt endte vi opp i EFTAs overvåkningsorgan, hvor det endelig ble klart at vi kunne legge saken bak oss. Det var spørsmål om både tildelingskriterier og konkurranseform, men vi følte hele veien at vi hadde en god sak, forteller innkjøpssjef i REN, Tone Emblem.

ren_emblem_stendahl_787
STRENGERE KRAV, LAVERE PRIS. Pål Stendahl og Tone Emblem i Renovasjonsetaten er ikke rent lite stolte av sine nye innsamlingskontrakter.

«Det gamle faller»
Slik er det i renovasjonsbransjen, skal vi tro Emblem. Omkamper, klager og rettslige forføyninger er regelen. I tillegg er bransjen i kontinuerlig endring, med teknologi, myndighetskrav og offentlig oppmerksomhet som bidrar til at avfallshåndtering i dag er noe ganske annet enn for bare en generasjon siden.

– Du trenger ikke gå så langt tilbake heller. Denne bransjen forandrer seg hele tiden. Og kontraktene er gjerne store, noe som setter leverandørene på tå hev. Desto viktigere er det at vi har de beste folkene og de grundigste prosessene når vi anskaffer, sier Emblem.

Utførlig dialog
Som altså bringer oss til de nye kontraktene, som trer i kraft oktober 2016. Vi har allerede krav om kildesortering i Oslo kommune. Renovasjonsbilene er drevet av biogass. Miljø-, kostnads- og kvalitetskrav er mildest talt kjente størrelser i denne bransjen.

– For å forsikre oss om en førsteklasses prosess bestemte vi oss for å organisere anskaffelsen som et prosjekt. Dette var både for å unngå noen av problemene som har ridd oss ved tidligere kontrakter, men også for å heve lista litt. Vi ville ha en utførlig dialog med både innbyggere, leverandører og øvrige interessenter, for å sikre oss at dette blir gjort på absolutt beste måte, sier prosjektleder Pål Stendahl.

Strengeste regime
To tilbudskonferanser ble avholdt (med nøyaktig ett års mellomrom). Bil- og støtteteknologibedrifter ble invitert, i tillegg til de tradisjonelle transportleverandørene. Miljø- og bransjeorganisasjoner ble rådspurt, i tillegg til bydelsoverleger, boligorganisasjoner, renovatører og kommunale innkjøpere.

– Å transportere kildesortert avfall er utfordrende, ettersom du ikke kan komprimere avfallet på samme måte som tidligere. Ikke minst gjelder dette for innsamling fra dypoppsamlere, de svære avfallstankene som graves ned i bakken. I tillegg gikk vi for det strengeste offentlige utslippsregimet, det såkalte Euro 6, forteller Stendahl.

Ned med utslippene
Men som så ofte er tilfelle med «nød», eller i hvert fall innstramming av betingelser, da kommer gjerne innovasjonene.

– Leverandøren vår har utviklet en ny, skånsom innmating på bilene. Og utviklet en toppmatingsteknologi for dypoppsamlerne som verden heller aldri har sett før. I tillegg utvidet vi driftstiden på en måte som gjorde det mulig å klare seg med bortimot halvparten så mange biler, sier prosjektlederen.

Gevinst alle vegne
Resultatet, når en inkluderer el-drevne servicebiler og en egen controller som skal følge opp og kontinuerlig forbedre utslippsgraden, er et kinderegg av kostnadskutt, klimagevinst og kontraktsrutine som peker mot en smart, trygg og grønn hovedstad.

– Det skal selvsagt nevnes at vi ikke unngikk klager denne gangen heller. Disse er imidlertid allerede avgjort i hos byfogden. Så får vi se om vi unngår å måtte reise helt til ESA for å få kontrakten endelig avklart denne gangen, sier Emblem.

4 tanker om “Alle snakker om innovative innkjøp …

  1. Kristin Bergersen

   Hei!
   Lenkene du henviser til ligger på RENs intranett og fører inn til RENs kvalitetssystem. Det er kun tilgjengelig for RENs ansatte.

   mvh, Kristin Bergersen
   kommunikasjonsdirektør REN

 1. Astri Marija Rosenqvist

  Gratulasjoner til Pål Sommernes og alle hans hjelpere som gjør en så god jobb!

Det er stengt for kommentarer.