– Alle fortjener å behandles ulikt

Loveleen Brenna utfordret deltakerne på gårsdagens HR-forum om mangfold med perspektiver på hvilken type rekruttering som faktisk genererer verdi og tilrettelegger for en globalisert samtid.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Loveleen Brenna fra organisasjonsutviklingsselskapet Seema var hovedtaler for gårsdagens «HR-forum om mangfold – virkemidler, muligheter og gevinster».

Kultivering av ulikhet
I høyt tempo henvendte hun seg til publikummet på 50 ledere og HR-medarbeidere fra Oslo kommunes virksomheter med et innstendig budskap: Mangfoldskompetanse er noe annet enn mangfoldsbakgrunn.

– Jeg la merke til at statsministeren snakket mye om mangfold i sin nyttårstale, men hennes budskap var integrering. Hvis hensikten er å gjøre alle like på innsiden, går vi glipp av poenget, sa Brenna.

Fra spennvidde til mangfold
Om vi altså kun teller kvinner, homofile, bevegelseshemmede eller ikkevestlig-etniske, er det altså vel og bra som indikator for en organisasjons spennvidde. Men kompetansen, som er hva vi trenger, springer ikke ut fra hudfarge, kjønn eller seksuell legning.

– Jeg vil oppfordre dere til å tenke langsiktig på mangfold, for dette er et kompetanseområde hvor det ikke nytter å tenke «For dummies» eller ved å sjekke av enkle kvantifiseringer. En bedrift kan gjerne være preget av ulikhet og variasjon uten å klare å realisere mangfoldskompetanse, sa Brenna.

Ulike typer ulikhet
Poenget bygget videre på et av de sentrale temaene til Robert Steen, finansbyråd og dagens innleder. Han kom (nesten) direkte fra forretningsreise i San Fransisco, et forbilde for mange på kulturell sammensmelting og realisering av mangfoldskapital.

– Med to prosents arbeidsledighet og en kulturell og teknologisk superposisjon er byen blant USAs rikeste. Likevel har de 35 000 hjemløse; et enormt tall med tanke på at byen er bare så vidt større enn Oslo, talte Steen.

Finansbyråden benyttet sin egen arbeids- og familiebakgrunn til å illustrere terskler og potensialer for mangfold i arbeidslivet, knyttet idrett, helse, teknologi og urbanisering til byrådserklæringens grunntese om «en grønnere, varmere og inkluderende by med plass til alle».


LÆR AV BARNA. – Mange av oss er flinke til å anerkjenne talenter og ulikheter i våre egne unger. Vi trenger å ta med oss det samme blikket i utviklingen av et mangfoldig og bærekraftig samfunn, sa finansbyråd Robert Steen på gårsdagens HR-forum om mangfold – virkemidler, muligheter og gevinster.

Mangfold eller dø
Med henvisning til den Berkeley-baserte professoren Tom Hansen postulerte han mangfoldskompetanse som en nødvendighet for bedrifter som ønsker å overleve i fremtiden.

For Steen utgjør kulturendringen fra produksjonsorientering til innbyggerorientering i stor grad dreiningen som kreves fra en mangfoldskompetent kommune. Historien om Tim, der interaksjon med mennesker og deres ulike behov utgjør den primære beveger for kommunens tjenesteutvikling, blir dermed også «historien om Qing».

De gamle dør ikke ut
Også Brenna knytter an mangfoldsbegrepet til teknologiutviklingen, og ikke i betydningen digitalisering=mangfold.

– DNB meldte nylig at de har relansert giroen, noe som er et sunt uttrykk for en mangfoldstenkning overfor kundene. De har innsett at en bedrift ikke kan diktere kundeadferd, og nettopp slike erkjennelser er nødvendig for å trekke nytte av mangfoldet innad i en organisasjon, sa Brenna.

Gi svar om mangfoldsledelse
HR-forum arbeidet videre med denne sentrale problemstillingen: Mangfold omgjøres ikke uten videre til verdiskaping. Om vi har stor spennvidde, men ender opp med segregering, kan mangfold like gjerne skape problemer. Det kreves intelligens og øvelse for å realisere individer og gruppers potensial.

– Det går ut en spørreundersøkelse i disse dager som vil være med å danne grunnlag for innholdet i kommunens utviklingstilbud for å bidra til økt mangfold. Vi søker etter ledere som kan delta i en fokusgruppe for å komme med innspill til hva kommunens virksomheter kan gjøre for å identifisere systemmessige og kulturelle barrierer som hindrer økt mangfold, blant annet i lederstillinger. Vi vil også utfordre virksomhetene til å tenke fremover og svare på hvilke yrkesgrupper og hvilken kompetanse de mener de vil ha behov for om 2–3 år, forteller Jan Kyvik i UKE Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

Se også:
– Vi skal speile Oslos befolkning (8.2.2018)