Aldri ferdig ledergruppeutviklet

Med 1200 ansatte er Bydel Grorud ikke akkurat noen lilleputt i kommunen. Velferd, oppvekst og sosialtjenester skal ivaretas og helst forbedres. – Til det trengs et topplederteam som fungerer optimalt, sier bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide.

Effektive ledergrupper (intranett)

Vi er ikke direktører, alle mann. Men kanskje heller ikke fremmede for bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreides situasjon: Å være nesten nye i jobben. Å ha passert et kalenderår i sin nye stilling er det gjerne slik at nykommerperspektivet er i ferd med å erstattes av noe annet.

For bydelsdirektørens vedkommende, som kom fra vervet som helse- og sosialbyråd, etter en karriere mer preget av toppledererfaring enn de fleste av oss, var nyhetens interesse ekstra spesiell, ettersom også ledergruppen var relativt nykonstituert da han selv trådte inn som direktør.

Hvordan utnytte kunnskap
Rundt bordet på torsdagenes ledermøter var samlet mye kompetanse, store mengder ansvar, mye rutine. Problemet var at rutinene ikke nødvendigvis var de samme.

– Jeg er en person som tror på ledelse. Jeg tror på verdien av å jobbe med ledelse for å få en organisasjon til å nå målene sine; at man aldri er utlært. Og jeg tenkte selv før jeg startet i jobben som bydelsdirektør at jeg ville gjøre klokt i å utdanne meg selv, sier Søreide.

Teamet er viktigst
Underveis i den nye jobben ble det imidlertid stadig tydeligere at utvikling av Øystein kanskje ikke er det viktigste. Det er teamet som leder bydelen. Avdelingsdirektørene, med ulike tjenesteporteføljer og egne ledergrupper å holde styr på og utvikle – sammen med bydelsdirektøren. Dette er verktøyet for å drive en hensiktsmessig utvikling av tjenesteproduksjonen i hele bydelen – ikke direktøren alene.

– Da kommunaldirektøren vår og jeg bestemte oss for å se på mulighetene for å kjøpe et lederutviklingsprogram, må jeg innrømme at vi først tenkte å benytte noen eksterne. Dette er noe man ikke gjør unna på en ettermiddag, det er en stor investering, både finansielt og med hensyn til oppmerksomheten det krever av oss. Kvaliteten må være førsteklasses, sier Søreide.


TAKKER FOR BISTANDEN. Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide i Bydel Grorud er så langt tilfreds med leveransen fra kommunens interne konsulentmiljø.

Kompetanse i kommunen
Han gjennomførte en minikonkurranse, der kommunens interne konsulentmiljø i Utviklings- og kompetanseetaten ble invitert til å delta.

– Jeg må si det var oppløftende å se hvordan våre egne skilte seg ut, både på pris og kvalitet. Dette inntrykket har forsterket seg etter hvert som vi har kommet i gang, og jeg har en viss erfaring med lederutviklingsprogrammer, sier Søreide.

Merkbare endringer
Ledergruppens medlemmer fylte aller først analyseskjemaet Effect, basert på førsteamanuensis Henning Bangs forskning om effektive ledergrupper. Deretter gjennomførte UKEs konsulent enkeltintervjuer og ytterligere analyse, før ledergruppen tok en døgnsamling i faglig fellesskap. Konsulenten vil delta i et utvalg av ledermøter gjennom året, som vil gi ytterligere grunnlag for analyse- og utviklingsarbeidet.

– Jeg tror nok alle synes det har vært uvant, kanskje til og med litt ubehagelig, å bli studert på denne måten. Helt sikkert er at vi allerede ser positive effekter i måten vi forholder oss til hverandre på. Det er så mye som går på autopilot, kanskje spesielt for oss med høy kompetanse og stor erfaring. For å få mest mulig ut av oss selv og hverandre, må slikt bevisstgjøres og avklares.

Proffere på ledermøtet
– Hva kan det dreie seg om, helt konkret?

– Både relasjonelle ting, vi er bokstavelig talt blitt bedre kjent med hverandre. Gruppens eksistensberettigelse. Og praktiske spørsmål om samarbeidet vårt, hvilke saker hører hjemme i toppledergruppen, hvordan skal de forberedes, hvilke forventninger er det rimelig å ha til hverandre, sier Søreide.

Bydelsdirektøren benytter samtidig anledningen til å levere to andre spennende nyheter fra virksomheten sin. Én er av relativt banal utgave, men like fullt veldig hyggelig: NRK Sommertoget stopper på jernbanestasjon Grorud 21. juli i år; en god anledning for alle i Oslo kommune å skru på TV-en.

Ansetter ledelsestrainee
Den andre er bydelens ansettelse av en egen ledelsestrainee, som har pågått i vår og nå er i avslutningsfasen.

– Vi fikk over 200 søkere, veldig mange fullstendig kvalifiserte. Utvelgelsen foregikk blant annet via speed-dating, der kandidatene møtte tillitsvalgte, HR-medarbeidere og blant annet meg i femminutters stasjoner. Vi håper å sende tilbud til én i løpet av måneden. Jeg vil nevne det som et tips til mine lederkollegaer og til fremme av ledelsesfaget: Det er veldig mange flinke folk der ute, og det å være leder i Oslo kommune er jo vel så spennende som i andre virksomheter – og mye viktigere, sier Søreide.

 

Tilbud til alle toppledergrupper
Byrådslederens kontor har i samarbeid med UKE utarbeidet sentralfinansiert tilbud til toppledere og deres ledergrupper for utvikling av tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune. Tilbudet starter opp med temasamling om ledergruppeutvikling med Henning Bang 22. august.

Kommunens øvrige tilbud til toppledere presenteres over sommeren.

Se også:
Tok med vennene på ledergruppesertifisering (11.4.2017)
Utnytt din ledergruppe (13.2.2017)
Leanet egen ledergruppe (23.5.2016)
Topper laget innen lederutvikling (11.3.2016)