Advarer mot tvilsomme aktører

Utviklings- og kompetanseetaten har laget en liste over leverandører som kommunale oppdragsgivere bør passe seg for. Nå tar de imot tips til flere oppføringer.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Den såkalte «obs-listen» er en oversikt over selskaper som enten er rettskraftig dømt for økonomisk kriminalitet eller avvist fra kommunale oppdrag på grunn av alvorlig forsømmelse mot faglige og etiske bransjekrav.

gunnar_wedde_1347
VARSKU. – Obs-listen gir oss verdifullt skyts i kampen mot useriøse aktører, fastslår avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

Økonomisk kriminalitet til livs
Avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp sier hensikten med listen er å bidra til at kommunen vurderer denne type saker enhetlig.

– Når vi får inn melding om et selskap som er avvist, gjør vi informasjon tilgjengelig for samtlige av kommunens virksomheter, sier Wedde.

Aftenposten fortalte i romjulen om hvordan malerfirmaet MHA Entreprenør AS er avvist i anbudsrunder av både Omsorgsbygg, Boligbygg, Kulturetaten og Velferdsetaten, på tross av at firmaet i mange år vært en stor leverandør av maler- og snekkertjenester til Oslo kommune.

Enhver vurderer selv
Wedde understreker imidlertid at obs-listen ikke er en svarteliste, men en oppfordring til å vurdere ekstra nøye leverandører som har blitt avvist i kommunale oppdrag.

– Det skal også nevnes at vi gjør en innsats med å koordinere vurdering av såkalte «self cleaning»-tiltak. Gjennom vår innsats vil selskaper som rydde opp på en effektiv måte kunne tas raskere inn i varmen, sier Wedde.

Tar tips på e-post
Nå vil han ha tips til flere kandidater til obs-listen.

– Vi er i oppstartsfasen, så benytt obs@uke.oslo.kommune.no og fortell oss om leverandøren din kommunale kollega burde styre unna, sier Wedde.