Å stå i det tøffe

Personalomstilling kan være krevende saker. Da er det greit å vite at man kan få profesjonell coaching fra HR-konsern.

– Å oppleve at arbeidsplassen din ikke lenger er der og at kompetanse din kanskje ikke strekker til, er tøft for mange. Selvtilliten kan få en knekk når du mest av alt trenger tro på deg selv, sier HR-rådgiver Guro Hildre i HR-konsern.

Kontinuerlig omstilling
Til enhver tid er det om lag 200 mennesker i Oslo kommune som blir berørte av omstilling. Virksomheten de jobber i har nedbemannet eller blitt omorganisert på en slik måte at jobbene de tidligere hadde er forsvunnet. Og selv har de blitt overtallige.

– I Oslo kommune er det heldigvis slik at mange personalomstillingsprosesser nærmest går av seg selv. Som overtallig kan man søke andre jobber med fortrinnsrett og mange går raskt over i nye stillinger uten særlig opphold. For andre krever situasjonen mer personlig innsats og for disse kan det være verdifullt å få noe støtte underveis, sier Hildre.

guro_hildre_coaching_art_669
DEN GODE PRATEN. – Samtaler som hjelper deg å etablere gode mål og en god plan for å komme videre kan skape en forpliktelse for deg selv, sier HR-rådgiver Guro Hildre i HR-konsern.

Myndiggjorte medarbeidere
Coaching kan være både verdifullt og effektivt når man har blitt overtallig. Egne styrker gjenoppdages og handlingslammelse kan bli til handlingskraft. Muligheter åpner seg.

– Medarbeidere som tar ansvar er en avgjørende faktor for å lykkes med endringsprosesser i Oslo kommune, sier Hildre.

Frivillig og gratis
Hildre har coachutdannelse fra Oslo og London og er sertifisert i International Coach Federation. Hun bistår kommunens virksomheter ved omstillingsprosesser og tilbyr hjelp til de som har blitt overtallige og som har behov for støtte i prosessen.

– Det er viktig å understreke at coaching er et frivillig tilbud til den enkelte, og ikke noe som blir skjøvet på deg. Det er du som sitter i førersetet. Vi som er coacher stiller spørsmål til refleksjon, men de gode svarene ligger alltid i en selv. Vi tar heller ikke betalt for denne tjenesten for de som har blitt overtallige, sier Hildre.

Kontakt HR-konsern
En coaching-pakke består gjerne av fem samtaler, for eksempel ukentlig, hvor man jobber aktivt med refleksjon og handling mellom hvert møte.

– Ta gjerne kontakt med oss i Personalomstilling i HR-konsern, og så bestemmer vi sammen hvordan det beste løpet kan være. Man kan få følelsen av at man er alene, og hensikten med denne henvendelsen er å understreke nettopp dette: Alene er man ikke, sier Hildre.