A-meldingen i ordinær produksjon

Juli 2015 var den første måneden a-meldingen ble kjørt i ordinær produksjon og en godkjent a-melding ble levert innen fristen 5. august. En stor takk til alle virksomheter som har gjort en fantastisk jobb med opprydding og kvalitetssikring av data.

Men: A-melding skal leveres hver måned framover og en godkjent a-melding og korrekt rapportering til myndighetene betinger løpende god datakvalitet i HR-systemet. Dette innebærer blant annet at virksomhetene følger de rutiner og retningslinjer a-meldingsprosjektet har utarbeidet for å fange opp situasjoner som kan medføre feil eller stans i a-meldingen.

Noen av de viktigste hjelpemidlene for å sikre korrekt rapportering og a-melding uten feil er:

  • Gode kontrollrutiner knyttet til HR1130 – Kontrollrapport for ledere, hvor ledere skal kontrollere lønnsopplysningene for egne ansatte før lønnsutbetaling og melde fra om eventuelle feil til HR-funksjon lønn.
  • Løpende arbeid med «HR1114 – logiske kombinasjonskontroller», rapporten som fanger opp og lister avvik i datagrunnlaget. Det sendes et e-post varsel til virksomheten hver morgen med oversikt over hvilke feil som må rettes daglig. Det er utrolig viktig at virksomhetene retter disse feilene i løpet av inneværende dag.

Husk at én feil hos én virksomhet kan stoppe a-meldingen for hele Oslo kommune. Det betyr at alle må bidra slik at Oslo kommune er i stand til å levere en godkjent a-melding framover.

Lurer du på hva a-meldingen er? Her finner du all informasjon.