A-melding er godkjent for januar og februar

Virksomhetene har gjort en fantastisk jobb med forberedelsene til a-meldingen.

amelding_bilde

Oslo kommune har som kjent fått innvilget «tilpasset oppstart på a-meldingen fra august 2015». Som en del av forberedelsene til innsending av a-melding har Oslo kommune startet opp arbeidet med a-melding for de foregående månedene. Arbeidet er så godt i gang av vi har sendt inn og fått godkjent a-meldingen for januar og februar. Det gjenstår litt arbeid på a-meldingen for mars.

Neste mål er å rapportere a-melding innen den månedlige fristen som myndighetene har satt. Lønnskjøringen i mai og juni vil derfor kjøres som en «før-premiere» på a-meldingen. Da skal vi teste at alle rutiner og prosesser knyttet til a-melding fungerer i Oslo kommune. A-meldingen for mai og juni skal da sendes innen fristen – dvs den 5. i påfølgende måned.

Lurer du på hva a-meldingen er? Her finner du all informasjon.