99 spleiser på arbeidsvilkårsoppfølging

Avtalen for konsulenttjenester for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anbudskontrakter er nå på plass. – Med 99 kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter på bestillersiden er dette Norges største innkjøpssamarbeid, sier Jørgen Iversen i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Hvert år kjøper offentlig sektor i Norge varer og tjenester for om lag 400 milliarder kroner. Det er en sum tilsvarende Norges årlige forbruk av oljepenger – ganger tre. Ti ganger mer enn det samlede samferdselsbudsjettet. Så vidt mer enn bruttonasjonalproduktet i Slovenia.

jorgen_juni_artikkel
SHARING IS CARING. – Det er god samfunnsøkonomi å dele informasjon og rapporter, slik vi nå gjør med samkjøpsavtalen for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, sier innkjøpsrådgiver Jørgen Iversen i Konserninnkjøp.

Betydelig samfunnsproblem
Samtidig vet vi at det innen leverandørindustrien til offentlig sektor, særlig i enkelte bransjer, er betydelig grad av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

– Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er en del av vårt samfunnsansvar vi ikke har råd til å neglisjere. Dessverre finnes det ingen kjapp og enkel måte å motvirke uverdige lønns- og arbeidsvilkår. Men det finnes tiltak, nemlig effektiv oppfølging, kontroll og ettersyn. Det er dette vi nå har fått på plass en fellesavtale for, sier Jørgen Iversen i Konserninnkjøp.

Alt deles
Avtalen er inngått mellom fem av landets største revisjons- og konsulentselskaper, og 99 kommuner, fylkeskommuner, direktorater og statlige selskaper.

– En av de store fordelene med at så mange samarbeider, er at deltakere får innsyn i hverandres revisjonsrapporter for de ulike leverandørene. Slik bygger vi oss felles kunnskapsbase om hvilke leverandører som tar lønns- og arbeidsvilkår på alvor – og hvem man bør være på vakt overfor, sier Iversen.

Felles nettportal
Han forteller at en forhenværende leverandør til Oslo kommune nylig ble avvist fra nye oppdrag på grunn av tips fra Helse Midt-Norge. Leverandøren står nå på Oslo kommunes obs-liste.

– Hvordan ser dere for dere å dele informasjonen?

– Vi etablerer i disse dager en nettportal hvor alle revisjonsrapporter blir publisert. Her logger man seg på for å utlyse nye konkurranser, eller sjekke om en leverandør allerede er kontrollert i et annet oppdrag. Portalen vil være oppe og stå i løpet av sommeren, sier Iversen.