400 forslag til selvstendighet i hjemmet

Nordic Independent Living Challenge utfordret leverandørmarkedet til å komme opp med ideer til å gjøre livet bedre for mennesker med behov for bistand i hverdagen. – 9. juni kåres vinneren, forteller Øivind Røise i Helseetaten.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det gigantiske prosjektet er et samarbeid mellom Nordic Innovation og de fem nordiske hovedstedene, som alle har stått som vertskap for ulike leverandørkonferanser, testseanser og workshops for videreutvikling av innkomne forslag.

– Velferdsteknologi er blant produktområdene med størst potensial for offentlig tjenesteyting. Med denne konkurransen har vi tatt et langt steg i retning av å avdekke innbyggernes behov, og stimulere til smarte og langsiktige løsninger, sier Øivind Røise i Helseetaten.

nilc_oivind_article_1145
SKATTEKART. Øivind Røise i Helseetaten viser frem kortversjonen av Nordic Independent Living Challenge, fra lansering til medaljeseremoni.

Mobiliserte innbyggere og medarbeidere
Bakgrunnen for konkurransen er den aldrende befolkningen i de nordiske landene. I dag er 25 prosent av den nordiske befolkningen eldre, et tall som vil øke til 40 prosent i 2030. Mellom 13 og 21 prosent av den øvrige befolkningen har en type funksjonshemming.

– Vi er stolte av at innbyggere og medarbeidere i Oslo kommune har stilt så godt opp for å evaluere og videreutvikle de innkomne ideene. Blant annet har beboere og ansatte ved Veitvet nærmiljøsenter og Kampen Omsorg + deltatt i testingen, og i februar samlet vi 25 ressurspersoner i Almas hus for å teste finalistenes løsninger, sier Røise.

Støtter deltakerne hele veien
Sammen med prosjektleder Anne Romsaas administrerer han den norske delen av konkurransen, som har bestått av flere faser siden oppstarten i januar 2015.

– Som konkurranse har denne mye til felles med en førkommersiell anskaffelsesprosess, bare enda åpnere og enda bredere. I første runde plukket juryen 75 aktører som mottok støtte fra prosjektet og fikk opplæring i idéutvikling. Disse ble så redusert til en gruppe på 25, som fikk ytterligere bistand, både i form av fellessamlinger og én til én-rådgivning, sier Røise.

Å vinne er ikke alt
16. desember møttes prosjektet og de 25 semifinalistene i Stockholm for å kåre fem finalister som konkurrerer om å vinne én million kroner som Nordens beste hjemmevelferdløsning.

– Alle semifinalistene er invitert til finalekåringen i Oslo 9. juni, noe som understreker poenget om at det ikke bare er førsteplassen som er viktig her. Vi har knyttet uvurderlige bånd med både leverandører og bestillerne i de andre byene. Konkurransen har også avfødt et nytt samarbeid, kalt Living Lab Alliance, som utvikler testarenaer for velferdsteknologi, sier Røise.

nilc_testing2_841
HJEMMEBESØK. Blant det viktigste arbeidet i Nordic Independent Living Challenge har vært lokal utprøving av løsningene blant innbyggerne i de fem hovedstedene. Her besøker prosjektet et pleiehjem i København. (Foto: Nordic Innovation).

Dialog kan læres
Om det ikke er alle forunt å kjøre tverrnordiske konkurranser over flere år og med et budsjett som er blitt Nordic Independent Living Challenge til del, er Røise ikke i tvil om han vil anbefale modellen til flere.

– Jeg tror vi alle må trenes i leverandørdialog og behovsavstemming. Ikke minst gir samarbeidet mellom flere bestillere mange nye innsikter. Teknologi skaper nye muligheter oftere enn det dekker et ferdigdefinert behov. Vi er blitt eksponert for så mye innovasjon. De av oss som klarer å utnytte nettverkene og mulighetene fra denne konkurransen er de egentlige vinnerne, sier Røise.

Se også