Etablerer informasjonssikkerhetsforum

Din virksomhets sikkerhetsleder, eventuelt IT- eller administrasjonssjef er invitert til Oslo kommunes nyetablerte forum for informasjonssikkerhet. I mellomtiden arrangeres en serie frokostmøter.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Byrådsavdeling for finans (FIN) har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerhet i Oslo kommune. Vertskap for informasjonssikkerhetsforumet er derfor spesialrådgiver Lise Arneberg, i samarbeid med kollega Espen Kristiansen i UKE.

– Når det gjelder sikkerhet, har vi et relativt stort lerret å bleke her i kommunen. Hvilket ikke er å si at området er forsømt, men vi har i for liten grad koordinert oss og fått dele erfaringer. Dette forumet er veien mot en ensartet sikkerhetskultur i Oslo kommune, sier Arneberg.

Storsatsing fra byrådet
I byrådets tilleggsinnstilling til budsjettet for 2017 er det imidlertid satset betydelig på informasjonssikkerhet. 15 millioner gir 8 ny stillinger, opplæring av ledere og innføring ny personvernforordning.

Mange detaljer rundt organisering og aktiviteter gjenstår med dette over godt for sikkerhetsarbeidet og fremover. Les mer om satsingen i denne nyhetsartikkelen i Digi.no.

forum_infosikkerhet_lise_espen_810
ALLE SKAL MED. Hver virksomhet bes oppnevne én eller to representanter til informasjonssikkerhetsforum, så vertskapet Lise Arneberg og Espen Kristiansen har opplevd stinn brakke på årets frokostmøter

Hele kommunen deltar
Til sammen har Arneberg og Kristiansen god kjennskap til sikkerhetsarbeidet i kommunens virksomheter, men det er første gang samtlige enheter inviteres til å dele erfaringer og praksis.

– Sikkerhet er et bredt felt, dessuten endrer kravene seg kontinuerlig. Det er med andre ord ingen fare for at vi vil gå tom for temaer å diskutere, sier Espen Kristiansen.

Frokostmøter om informasjonssikkerhet
I mellomtiden inviterer de to til en serie av frokostmøter over samme tema.

– Tema for samlingen  4. oktober var «smart» teknologi, med vekt på velferdsteknologi. Dette presenteres gjerne som løsningen på eldrebølgen og kommunale budsjetter. Men hva skjer med person- og helseopplysningene våre i et nytt digitalt regime, spør Kristiansen.

Blant innlederne på frokostmøtet var UKE-direktør Marit Forseth, Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon og Kjetil Moberg, prosjektleder for Elektronisk velferdsteknologisk informasjonsknutepunkt i Helseetaten.

Se også: