Dialog mot arbeidslivskriminalitet

– Obs-listen vokser, men vi er fortsatt avhengige av informasjon om leverandører å være på vakt overfor, sier Kirsten Sandven i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Kirsten Sandven er UKEs koordinator for tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Hun er i kontinuerlig dialog med innkjøpermiljøene i Oslo kommunes virksomheter, så vel som øvrige offentlige og private oppdragsgivere, organisasjoner og leverandører i utsatte bransjer.

Samarbeidsavtalen med Skatt øst er en pilar i dialogen med offentlige tilsynsmyndigheter. Den gir oss mye informasjon og et langt bedre beslutningsgrunnlag ved kontraktsinngåelse og -oppfølging. Utfordringen er at avtalen forutsetter at leverandørene har gitt fullmakt til å hente utvidet skatteattest, så vi jobber med å utvide samarbeidet hele tiden, sier Sandven.

fasade_kirsten_obsliste_842
SNUSKEJAKT PÅ BYGGEPLASSENE. Kirsten Sandven i Konserninnkjøp er blant de som ettergår opplysninger fra selskaper i blant annet anleggs- og renholdsbransjen på jakt etter uregelmessigheter.

Potensial i Skatt øst-samarbeid
Hun beskriver fullmaktskravet som trinn én i samarbeidsavtalen med Skatt øst. Avtalen fastslår blant annet at Oslo kommune skal gi Skatt øst tilgang til sine fakturadatabaser.

– Uttrekket av fakturalinjer til SAS innkjøpsanalyse gir nye muligheter til informasjonsutveksling. Når vi får på plass en god løsning for elektroniske mannskapslister, vil vi ha kommet ennå et skritt på veien mot et hvitt og sosialt forsvarlig arbeidsliv, sier Sandven.

Tips fra innsynsbegjæringer
Konserninnkjøp har også jevnlige møter med Skattekrim, kemneren, Arbeidstilsynet og Plan- og bygningsetaten. De fleste tilsynsmyndigheter har imidlertid gjensidig taushetsplikt.

– Selv om domsavsigelser er offentlige, finnes det ikke noe sentralt domsregister. Vi henter imidlertid mye informasjon fra innsynsbegjæringer og krav om tredjemannsopplysninger. Dermed unngår vi i større grad at domfelte bedrifter går under radaren, sier Sandven.

Slipper ikke unna
Dette er hva som skjedde med selskaper som Aktiv malerservice og Klemet Karlsen AS. Disse er dømt for fiktiv fakturering i Oslo tingrett, og som i dag står i Oslo kommunes obs-liste.

– Bruk obs-listen og snakk med hverandre. Er dere i tvil om en leverandør eller en anskaffelse, er dere velkomne til å ta kontakt med oss i Konserninnkjøp, sier Sandven.

Se også:
•   Krever fullmakt (23.3.2016)
•   Utvidet skatteattest for eksisterende kontrakter (27.11.2015)
•   Fullmaktskrav inn i standardkontraktene (25.9.2015)