10-FAKTOR kommer i dag

Hvordan har du det på jobb? HR og etatskommunikasjon vil ha ditt perspektiv. – Vi skal hjelpe hverandre med å videreføre det som er bra og forbedre der det trengs, sier Kristin Lehne og Lene Moum.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

«Det er ganske skummelt», sa etatsdirektør Marit Forseth før helgen. Hun viste til årets medarbeiderundersøkelse 10-FAKTOR, som du kanskje allerede har fått i postkassa når dette leses.

Svar fort og ærlig
10-FAKTOR er 36 påstander om hvordan hver og en av oss har det på jobben. Etatsdirektøren spekulerte om hvorvidt resultatene vil leses som en temperaturmåling for Nye UKE.

– Det vil de jo, ettersom vi alle er i en ny organisasjon. Heispitsjen og innføringen av kapabilitetsmodellen representerer en ny måte å arbeide på for de fleste av oss. Samtidig er det viktig å huske på at 10-FAKTOR dreier seg om din personlige opplevelse av egen hverdag. Forhold deg til påstandene slik de er formulert. Bare slik får vi et korrekt bilde av hvert team, hver seksjon, avdeling og UKE som helhet, sier Lene Karine Moum i HR og etatskommunikasjon.


DEN GODE BOK. – 10-FAKTOR er et effektivt verktøy for prosess- og kulturutvikling på alle organisasjonsnivå, sier Kristin Lehne og Lene Moum i HR og etatskommunikasjon.

Praktisk forbedringsverktøy
Selve 10-FAKTOR er identisk med undersøkelsen vi gjennomførte høsten 2016. Den er utviklet av KS i samarbeid med blant annet UKE, under faglig ledelse av BI-professor Linda Lai. 230 kommuner gjennomført 10-FAKTOR siden den ble lansert høsten 2015. Undersøkelsen avleser ti faktorer som regnes avgjørende for faglig og sosial utvikling på en arbeidsplass.

– Poenget er at man skal måle ting det går an å påvirke, altså at hver og en av oss får et «kart» over tilstanden i egen enhet. Dette tar vi videre sammen med lederen vår, slik at vi kan drive målrettet forbedringsarbeid, sier kollega Kristin Lehne.

Først resultatspresentasjon, så tiltak
Resultatene foreligger i midten av november. Da er det to ting som skal skje: Først får vi resultatene presentert av leder. Deretter starter utviklingsarbeidet.

– Det er viktig å understreke at oppfølgingen av 10-FAKTOR skal gjøres så nært deg som mulig. Presentasjon og oppfølging skal altså ikke overlates til avdelingsdirektør, men gjøres på lavest mulig nivå. Hver og en av oss svarer på vegne av oss selv og nærmeste leder. Ingen spørsmål går på leders leder. Avdelingsdirektør koordinerer sine lederes oppfølging, men forbedringsarbeidet følger personalansvar, sier Lehne.

Hver leder får kompetansepakke
Til dette formål samles alle UKEs ledere til en heldagsopplæring i 10-FAKTOR tirsdag 23. oktober. Her lesses de opp med tips og materiell for å kunne jobbe så effektivt som mulig med prosess- og kulturutvikling i egen enhet. Ledere som ønsker får ekstrahjelp fra HR og etatskommunikasjon.

– 10-FAKTOR er ikke «kjekt å ha», men et av de viktigste verktøyene den enkelte av oss og lederen vår har til å jobbe målrettet med forbedring. De fleste av oss ønsker jo at enheten vår skal fungere bedre, og ved å besvare 10-FAKTOR hjelper vi lederen vår til å hjelpe seg selv, sier Moum.

– Snart er det også utviklingssamtale?

– Helt riktig, men tenk gjerne 10-FAKTOR uavhengig av denne. 10-FAKTOR er anonym, og selv om du svarer for deg selv, aggregeres resultatene per avdeling. For utviklingssamtalen har vi et eget samtaleskjema som skal hjelpe deg og lederen din til et best mulig resultat når den tid kommer, sier Moum.

Se også:
Gjør deg klar til 10-faktor (8.12.2017)
Girer opp lederutviklingstilbudene (11.4.2017)
Lapper til 10-FAKTOR (16.12.2016)
En ny type medarbeiderundersøkelse (21.1.2016)